Etilenglikolis

Nustatyti hemodializės indikacijas apsinuodijimams etilenglikoliu gydyti buvo vienas iš pagrindinių EXTRIP darbo grupės tikslų. Deja, šis tikslas yra sunkiai įgyvendinamas ir gali būti, kad artimiausiu metu nebus pasiektas.

Indikacijos

Jeigu galima nustatyti etilenglikolio koncentraciją plazmoje:

 • etilenglikolio koncentracija plazmoje didesnė kaip 500 mg/l (8,1 mmol/L),
 • metabolinė acidozė (pH <7,25–7,3), nepasiduodanti konservatyviam gydymui,
 • nepaisant tinkamo gydymo blogėjanti paciento būklė.

Jeigu negalima ištirti etilenglikolio kiekio plazmoje, HD reikia atlikti, kai yra bent du iš čia pateiktų kriterijų:

 • metabolinė acidozė (pH <7,3),
 • serumo bikarbonatų kiekis mažesnis kaip 20 mEkv/l,
 • osmosinis tarpas didesnis kaip 10 mosm/l,
 • oktaedro ir palapinės formos oksalatų kristalai šlapime.
Metodo pasirinkimas (eilės tvarka)
 1. Hemodializė.
 2. Ilga, lėta hemodializė.
 3. Ilgos trukmės hemofiltracija arba hemodiafiltracija.
Procedūros trukmė

Dializę galima nutraukti, kai:

 • etilenglikolio koncentracija mažesnė kaip 200 mg/l ir (arba)
 • stebimas ženklus paciento būklės pagerėjimas.

Minimali trukmė:

 • hemodializės – 6 val.,
 • ilgos, lėtos hemodializės – 10 val.,
 • ilgos trukmės hemofiltracijos arba hemodiafiltracijos – 24 val.
Priešnuodžių dozavimas procedūrų metu

Etanolio:

 • pro burną – po 50 ml 30–40 proc. tirpalo kas 1–1,5 val.,
 • į veną  – 10 proc. tirpalo 2,13 ml/kg/val.

Fomepizolio:

 • hemodializės metu nenutrūkstamai lašinti 1 mg/kg/val. greičiu.

Kitų priešnuodžių dozes didinti galima, bet nebūtina.

Literatūra
 1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
 2. Ethylene glycol. Available at: https://www.toxinz.com/
 3. Etilenglikolis // Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2010, p. 64–65.
 4. Miller H, Barceloux DG, Krenzelok EP et al. American Academy of Clinical Toxicology practice guidelines on the treatment of ethylene glycol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol. 1999; 37(5):537–560.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.