Etanolis

Nuodingosios medžiagos: etilenglikolis, metanolis

Poveikio mechanizmas

Etanolis nukonkuruoja etilenglikolį ir metanolį, nes turi didesnį afinitetą alkoholdehidrogenazei,  todėl sustabdo jų metabolizmą, neleisdamas susidaryti labai nuodingiems metabolitams.

Indikacijos

Įtarus apsinuodijimą, skiriama gerti pradinė, o patvirtinus apsinuodijimo diagnozę arba po konsultacijos su klinikiniu toksikologu – palaikomosios dozės.

Priešnuodžio vartojimas

Tikslinė etanolio koncentracija kraujyje – 1 promilė.

  • Pradinė dozė 100–150 ml 30–40 proc. etanolio tirpalo arba tokio pat stiprumo alkoholinio gėrimo, pvz., degtinės, (jeigu pacientui yra koma – pro zondą).
  • Palaikomosios dozės – po 50 ml kas 2–4 val. 4–6 kartus.
  • Hemodializės metu etanolio dozę reikia padidinti 2,5–3 kartus.

Indikacijos lašinti į veną

Jeigu etanolio negalima skirti gerti, patvirtinus apsinuodijimo diagnozę arba po klinikinio toksikologo konsultacijos galima lašinti į veną 10 proc. tirpalo.

Priešnuodžio vartojimas

Tikslinė etanolio koncentracija kraujyje – 1 promilė.

  • Pradinė dozė 7,6–8,9 ml/kg.
  • Palaikomoji dozė 0,83 ml/kg/val. (alkoholiniais gėrimais piktnaudžiaujantiems pacientams – 1,96 ml/kg/val.).
  • Palaikomoji dozė hemodializės metu 2,13 ml/kg/val. (alkoholiniais gėrimais piktnaudžiaujantiems pacientams – 3,26 ml/kg/val.).
Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Etilenglikolis // Šurkus J, Stonys A, Lekšienė R ir kt. Medicinos toksikologija: ūminiai apsinuodijimai: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2009, p. 84–86.
  3. Metanolis // Šurkus J, Stonys A, Lekšienė R ir kt. Medicinos toksikologija: ūminiai apsinuodijimai: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2009, p. 87–89.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.