Natrio hidrokarbonatas

Natrio hidrokarbonatas nėra priešnuodis, tačiau daugelis specialistų jį prilygina triciklių antidepresantų ir I klasės antiaritminių vaistų (pvz., chinidino, propafenono) priešnuodžiui.

Nuodingosios medžiagos: tricikliai antidepresantai

Poveikio mechanizmas

Mažina triciklių antidepresantų ir kai kurių kitų vaistų kardiotoksiškumą, normalizuoja QRS trukmę, slopina širdies ritmo sutrikimus.

Indikacijos

 • QRS komplekso išplitimas >0,11 s (daugelis autorių ir mes siūlome >0,1 s),
 • arba pH <7,45.

Priešnuodžio vartojimas

 • Natrio hidrokarbonatas skiriamas lašine infuzija, palaikant pH 7,45–7,55 (mes siūlome pH palaikyti 7,5–7,55 ribose):
  • pradinė dozė 1–2 mekv/kg sulašinama greitai, jeigu nėra atsako – po 5 min. ją galima kartoti,
  • po to suaugusiesiems lašinama maždaug 30–32 mekv/val. greičiu.
 • Vieno natrio hidrokarbonato miliekvivalento vertė:
  • 2 ml 4,2 proc. tirpalo,
  • 1 ml 8,4 proc. tirpalo.
Literatūra
 1. Boehnert MT, Lovejoy FH. Value of the QRS duration versus the serum drug level in predicting seizures and ventricular arrhythmias after an acute overdose of tricyclic antipressants. N Engl J Med. 1985; 313(8):474.
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
 3. Khalid MM, Waseem M. Tricyclic antidepressant toxicity. Last update: March 9, 2019. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430931/
 4. Salhanick SD. Tricyclic antidepressant poisoning. Available at: https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-antidepressant-poisoning#H10
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.