D-penicilaminas

Sinonimai

Dimetilcisteinas, kuprenilis, kupriminas.

Nuodingosios medžiagos: arseno ir sunkiųjų metalų (Au, Bi, Cu, Hg, Pb) junginiai

Sunkieji metalai: Au – auksas, Bi – bismutas, Cu – varis, Hg – gyvsidabris, Pb – švinas.

Indikacijos

Gali būti skiriama tik po konsultacijos su gydytoju klinikiniu toksikologu.

Svarbu: kontraindikacija

Alergija penicilinui.

Priešnuodžio vartojimas

  • Geriama 1 val. prieš valgį 3–4 kartus per dieną, gydoma vidutiniškai 5 dienas:
    • skiriama po 15–40 mg/kg per dieną (iki 1–2 g),
    • apsinuodijus arsenu vaikams – iki 100 mg/kg per dieną (maksimali dozė – 1 g).
  • Skiriant D-penicilamino, kartu skiriama piridoksino po 10–25 mg per parą.
Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Priešnuodžių vartojimas // Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2010, p. 23–28.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.