Dimerkaprolas

Sinonimai

BAL, britų antiliuizitas.

Pastaba

Prieš švirkščiant dimerkaprolo, rekomenduojama premedikacija antihistamininiais vaistais.

Nuodingosios medžiagos: arsenas, auksas

Indikacija

Apsinuodijus (vidutinio sunkumo).

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiamas giliai į raumenis po 2,5 mg/kg kas 6 val. 2 paras, po to kas 12 val. 1 parą ir kas 24 val. 10 kartų.

Indikacija

Apsinuodijus sunkiai.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiamas giliai į raumenis po 3 mg/kg kas 4 val. 2 paras, po to kas 6 val. 1 parą ir kas 12 val. 10 parų.

 

Nuodingosios medžiagos: neorganiniai gyvsidabrio junginiai

Indikacijos

Apsinuodijus.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiamas giliai į raumenis iš pradžių po 5 mg/kg, vėliau po 2,5 mg/kg 1–2 kartus per dieną 10 parų.

 

Nuodingoji medžiaga: švinas

Suaugusiųjų indikacijos

 • Ūminė švino sukelta encefalopatija.
 • Kiti apsinuodijimo simptomai ir (ar) švino koncentracija kraujyje daugiau kaip 1000 mkg/l.

Vaikų indikacijos

 • Ūminė švino sukelta encefalopatija.
 • Kiti apsinuodijimo simptomai ir (ar) švino koncentracija kraujyje daugiau kaip 700 mkg/l.

Priešnuodžio vartojimas

Nėra vieningos nuomonės dėl dimerkaprolo skyrimo. Rekomenduojama:

 • Švirkšti giliai į raumenis po 4 mg/kg kas 4 val. 3–7 paras arba
 • 50–75 mg/m2 kas 4 val. 3–5 paras.
 • Paros dozė – 300–450 mg/m2.

Nuo antrosios dimerkaprolo dozės rekomenduojama kartu skirti etilendiamintetraacto rūgšties kalcio natrio druskos (CaNa2EDTA), tarp dimerkaprolo ir etilendiamintetraacto rūgšties kalcio natrio druskos injekcijų turi būti 4 val. tarpas.

Literatūra
 1. Calello DP, Henretig FM. Lead // Goldfrank’s toxicologic emergencies, 11th ed. Ed. Nelson LS et al. McGraw-Hill, 2019. Available at: https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2569&sectionid=210261271#1163019651
 2. Chandran L, Cataldo R. Lead poisoning: basics and new developments. Pediatr Rev. 2010; 31(10):399–405.
 3. Dimercaprol: drug information. Available at: https://www.uptodate.com/contents/dimercaprol-drug-information?search=dimercaprol&source=panel_search_result&selectedTitle=1~16&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1
 4. Kosnett MJ, Wedeen RP, Rothenberg SJ et al. Recommendations for medical management of adult lead exposure. Environ Health Perspect. 2007; 115(3):463–471.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.