Izopropanolis

Indikacijos
  • Sunkūs apsinuodijimai, kai hipotenzija, nepagydoma vaistais, o izopropanolio koncentracija plazmoje didesnė kaip 4–5 g/l.
Metodo pasirinkimas (eilės tvarka)
  1. Hemodializė.
  2. Ilga, lėta hemodializė.
  3. Ilgos trukmės hemofiltracija arba hemodiafiltracija.
Procedūros trukmė
  • Iki aiškaus paciento būklės pagerėjimo.
Literatūra
  1. Isopropanol. Available at: www.toxinz.com/ [accessed August 5, 2019].
  2. Sivilotti MLA. Isopropyl alcohol poisoning. Available at: https://www.uptodate.com/contents/isopropyl-alcohol-poisoning?search=isopropyl%20alcohol%20poisoning&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H13 [accessed August 5, 2019].
  3. Slaughter RJ, Mason RW, Beasley DM et al. Isopropanol poisoning. Clin Toxicol (Phila). 2014; 52(5):470.
  4. Wiener SW. Toxic alcohols // Goldfrank’s toxicologic emergencies, 11th ed. Ed. Nelson LS et al. McGraw-Hill, 2019. Available at: https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2569&sectionid=210275462#1163014951
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.