Metanolis

Indikacijos

Bet kuri čia nurodyta būklė:

 • Daugiau kaip 30 ml gryno metanolio išgėrimas.
 • CNS veiklos sutrikimai (koma, traukuliai).
 • Regėjimo sutrikimai, pokyčiai akių dugnuose (regos nervo disko hiperemija ir tinklainės edema).
 • Metabolinė acidozė (pH<7,15).
 • Bet kokio laipsnio metabolinė acidozė, nepasiduodanti gydymui.
 • Serumo anijoninis tarpas didesnis kaip 24 mmol/l.
 • Metanolio koncentracija plazmoje
  • didesnė kaip 500 mg/l arba 15,6 mmol/l, jeigu pacientas negydomas alkoholdehidrogenazės inhibitoriais,
  • didesnė kaip 600 mg/l arba 18,7 mmol/l, jeigu pacientas gydomas etanoliu,
  • didesnė kaip 700 mg/l arba 21,8 mmol/l, jeigu pacientas gydomas fomepizoliu.

Anijoninis tarpas apskaičiuojamas pagal šią formulę (iš natrio jonų koncentracijos reikia atimti chloro ir bikarbonato jonų koncentracijas):

Anijoninis tarpas=Na+–(Cl+HCO3)

Trumpas komentaras.

Mažai tikėtina, kad gydant apsinuodijusius pacientus bus galima greitai ištirti metanolio koncentraciją plazmoje. Mūsų nuomone,

vienas išgertas metanolio gurkšnis ir (arba) apsinuodijimo metanoliu simptomai yra indikacijos atlikti hemodializę.

Visos kitos čia išvardintos indikacijos yra įrodymai, patvirtinantys apsinuodijimą metanoliu.

Metodo pasirinkimas (eilės tvarka)
 1. Hemodializė.
 2. Ilga, lėta hemodializė.
 3. Ilgos trukmės hemofiltracija arba hemodiafiltracija.
Procedūros trukmė

Dializę galima nutraukti, kai:

 • metanolio koncentracija mažesnė kaip 200 mg/l ir (arba)
 • stebimas ženklus paciento būklės pagerėjimas.

Minimali trukmė:

 • hemodializės – 6 val.,
 • ilgos, lėtos hemodializės – 10 val.,
 • ilgos trukmės hemofiltracijos arba hemodiafiltracijos – 24 val.
Priešnuodžių dozavimas procedūrų metu

Etanolio:

 • pro burną – po 50 ml 30–40 proc. tirpalo kas 1–1,5 val.,
 • į veną  – 10 proc. tirpalo 2,13 ml/kg/val.

Fomepizolio:

 • hemodializės metu nenutrūkstamai lašinti 1 mg/kg/val. greičiu.

Folio rūgšties dozes didinti galima, bet nebūtina.

Literatūra
 1. Barceloux DG, Bond GR, Krenzelok EP, Cooper H, Vale JA. American Academy of Clinical Toxicology practice guidelines on the treatment of methanol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol. 2002; 40(4):415–446.
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
 3. EXTRIP. Methanol poisoning. Available at: https://www.extrip-workgroup.org/methanol
 4. Metanolis. Iš: Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S, Mironova I, Rutkauskaitė R, Badaras R ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Kaunas: Naujasis lankas; 2010. p. 98–99.
 5. Paasma R, Hovda KE, Tikkerberi A, Jacobsen D. Methanol mass poisoning in Estonia: outbreak in 154 patients. Clin Toxicol (Phila). 2007; 45(2):152–157.
 6. Roberts DM, Yates C, Megarbane B, Winchester JF, Maclaren R, Gosselin S, et al. Recommendations for the role of extracorporeal treatments in the management of acute methanol poisoning: a systematic review and consensus statement. Crit Care Med. 2015; 43(2):461–472. Available at: https://docs.wixstatic.com/ugd/363318_f461b776fa394802bd967fe5fc5df282.pdf
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.