Ūminis inkstų pažeidimas

Hemodializės indikacijos

Neatidėliotinos hemodializės indikacijos

 • Ryškūs klinikiniai uremijos požymiai (ureminė koma, traukuliai).
 • Hipervolemija, pasireiškianti plaučių arba smegenų pabrinkimu.
 • Biocheminiai kraujo pokyčiai (esant bet kuriam vienam iš šių pokyčių):
  • hiperkalemija – daugiau kaip 6,5 mmol/l ar jai būdingi EKG pakitimai,
  • acidozė (standartinis bikarbonatas – mažiau kaip 15 mmol/l).

Santykinai neatidėliotinos hemodializės indikacijos

 • Klinikiniai uremijos požymiai (ureminė encefalopatija, pykinimas ir vėmimas, acidozinis kvėpavimas, hemoraginė diatezė).
 • Diuretikais nepagydoma hipervolemija, kai gresia plaučių arba smegenų pabrinkimas.
 • Biocheminiai kraujo pokyčiai (esant bet kuriam vienam iš šių pokyčių):
  • hiperkalemija – daugiau kaip 6 mmol/l nesant jai būdingų EKG pakitimų,
  • kreatininas serume – daugiau kaip 500–600 mkmol/l,
  • šlapalas serume – daugiau kaip 30 mmol/l.
Ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos metodų indikacijos

Ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos metodai yra indikuotini kritiškai sunkios būklės pacientams, sergantiems ūminiu inkstų nepakankamumu su nestabilia hemodinamika, esant sunkiai gydomai arterinei hipotenzijai ir ryškiai hiperhidratacijai ar (ir) ryškiam hiperkatabolizmui.

Deja, specialistų darbo grupė, rengusi šį įsakymą, kritiškai sunkios būklės apsinuodijusių pacientų nelaiko vertais gauti pilnavertes asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Literatūra
 1. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. V-956. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e82abf50451a11e59cf1cfda14b526c5?jfwid=-eqvc418gt
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.