– Hiperbarinė oksigenoterapija

Bendrieji klinikinės toksikologijos klausimai / – Hiperbarinė oksigenoterapija
Poveikio mechanizmas

Hiperbarinė oksigenoterapija (HBOT) greitina karboksihemoglobino skilimą (COHb gyvavimo pusperiodis sutrumpėja nuo 4–6 val. iki 15–30 min.), didina deguonies patekimą į audinius (padidėjus slėgiui iki 3 atm, plazmoje ištirpusio deguonies kiekis padidėja 20 kartų), sumažina kraujyje esančius dujų burbuliukus (padidėjus slėgiui iki 3 atm, jų dydis sumažėja 3 kartus). HBOT taip pat gerina žaizdų gijimą, bakteriocidiškai veikia anaerobines bakterijas ir kt.

Indikacijos
 • Sunkūs spsinuodijimai anglies monoksidu (veiksmingiausia pirmąsias 2–3 val.):
  • kai COHb daugiau kaip 25 proc., yra ryški vidaus organų išemija (metabolinė acidozė, pH <7,1, išeminiai pakitimai EKG), koma arba neurologinė simptomatika,
  • nėščiosioms, kai COHb daugiau kaip 20 proc. arba yra vaisiaus distreso požymių.
 • Sunkūs apsinuodijimai cianidais, vandenilio peroksidu (kai yra embolizacija susidariusiais burbuliukais – pseudokesoninė liga) ir kitais hipoksiją sukeliančiais nuodais.
 • Kitos indikacijos yra nesusijusios su apsinuodijimais, tai Kesoninė liga ir embolizacija oru, trauminis ir radiacinis audinių pažeidimai (tarp jų ir ilgalaikio suspaudimo bei Crush sindromai), anaerobinė infekcija, negyjančios trofinės opos ir kt.
Svarbiausios komplikacijos
 • Dėl padidėjusio slėgio: ausų ir (labai retai) plaučių barotrauma, kraujavimas į viduriniąją ausį, ausų būgnelių plyšimas.
 • Dėl deguonies toksiškumo (dažniau kai slėgis didesnis kaip 3 atm.): grįžtama miopija, plaučių pažeidimas (su kosuliu, dusuliu ir t.t.), traukuliai.
 • Sergantiems cukriniu diabetu – hipoglikemija.
 • Jeigu HBOT pabaigoje buvo naudojamas deguonies mišinys su azotu – Kesoninė liga, (HBOT seanso pabaigoje turi būti naudojamas grynas deguonis).
Kontraindikacijos
 • Absoliuti:
  • nedrenuotas pneumotoraksas.
 • Santykinės:
  • obstrukcinė plaučių liga,
  • viršutinių kvėpavimo takų uždegimai,
  • sinusitas,
  • būklės po akies sužeidimų ir operacijų,
  • karščiavimas,
  • klaustrofobija.

Didesnis komplikacijų pavojus yra pacientams, sergantiems traukulius sukeliančiomis ligomis arba turėjusiems pneumotoraksą.

Anksčiau manyta, kad HBOT galbūt gali sustiprinti toksinį kai kurių vaistų pvz., bleomicino ir doksorubicino, poveikį, tačiau ši prielaida nėra paremta įrodymais.

Įranga ir gydymo trukmė

Slėgis barokameroje seanso metu paprastai padidinamas iki 2,5–3 atm., gydymo seansai gali trukti iki kelių valandų (paprastai – 1 val.). Ūminiams susirgimams, tarp jų ir apsinuodijimams, gydyti paprastai užtenka 1–2 HBOT seansų.
Gali būti naudojamos vienvietės ir daugiavietės barokameros (Lietuvoje vienvietės, pvz., BLKS 303MK).

Paciento paruošimas HBOT seansui (saugos reikalavimai)

Pacientas turi būti apsirengęs medvilniniais arba poliestero ir medvilnės (50/50 proc.) rūbais, apatiniai rūbai turi būti medvilniniai (negalima rengtis sintetiniais rūbais).
Prieš HBOT negalima vartoti riebalinių tepalų ir kosmetikos priemonių.
Į barokamerą draudžiama pasiimti pašalinių, ypač degių daiktų, pvz., degtukų, cigarečių.
Jeigu prie paciento prijungta medicininė įranga, reikia patikrinti ar ji yra atspari slėgiui.
Reikia patikrinti ar sandariai uždaryti intrakraujagyslinių kateterių kamšteliai.
Jeigu pacientui yra įvesta drenų arba šlapimo pūslės kateteris, reikia išpilti (įrašant apie tai į paciento medicinos dokumentus) surinkimo talpose esančius skysčius.
Sąmoningiems pacientams prieš HBOT seansą reikia pasiūlyti pasinaudoti tualetu.

Literatūra
 1. Clardy PF, Manaker S, Perry H. Carbon monoxide poisoning. Available at: https://www.uptodate.com/contents/carbon-monoxide-poisoning?search=hyperbaric%20oxygen%20therapy&topicRef=326&source=see_link#H1884832241
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 721 „Dėl brangiųjų tyrimų ir procedurų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų taikymo tvarkos bei ligų ir indikacijų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1556. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fe1636c0b00211e59010bea026bdb259
 3. Indications, contraindications, and complications of HBO therapy // Jain KK. Textbook of hyperbaric medicine, 6th ed. Springer International Publishing AG, 2017. p. 79–84.
 4. Mechem CC, Manaker S. Hyperbaric oxygen therapy. Available at: https://www.uptodate.com/contents/hyperbaric-oxygen-therapy?search=hyperbaric%20oxygen%20therapy&source=search_result&selectedTitle=1~109&usage_type=default&display_rank=1
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.