Amilnitritas

Nuodingosios medžiagos: cianidai, vandenilio sulfidas

Poveikio mechanizmas

Veikiant amilnitrito garams, kraujyje susidaro iki 5 proc. methemoglobino, prie kurio trivalentės geležies jungiasi cianidai ir vandenilio sulfidas.

Indikacijos

  • Skiriamas pirmosiomis 15 min. po apsinuodijimo, kai:
    • aiški anamnezė,
    • sunkaus apsinuodijimo klinika (pvz., ryški cianozė, sąmonės ir kvėpavimo sutrikimai, traukuliai ir kt.),
    • specifinis kvapas.

Priešnuodžio vartojimas

Nulaužus ampulę, suvilgomas vatos ar marlės tamponas ir duodama keletą kartų pacientui, geriau gulinčiam, įkvėpti pro nosį, kartojant kas 2–3 min.

Pastaba

Amilnitritas refleksiškai veikia karotidinio ančio receptorius, slopina vazomotorinį centrą, todėl galimas staigus arterinio kraujo spaudimo kritimas.

Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Stonys A. Vandenilio sulfidas // Kajokas TV, Šurkus J, Stonys A ir kt. Klinikinė toksikologija: vadovėlis medicinos studentams. Naujasis lankas, 2002. p. 358–359.
  3. Stonys A, Šurkus J. Gydymas priešnuodžiais // Kajokas TV, Šurkus J, Stonys A ir kt. Klinikinė toksikologija: vadovėlis medicinos studentams. Naujasis lankas, 2002. p. 144–162.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.