Acetilcisteinas

Sinonimai

ACC, N-acetilcisteinas.

Nuodingoji medžiaga: paracetamolis

Poveikio mechanizmas

Acetilcisteinas pats tiesiogiai reaguoja su nuodingu paracetamolio metabolitu N-acetil-p-benzochinoneiminu, papildo jį organizme neutralizuojančio glutationo atsargas ir skatina netoksiško metabolito paracetamolio sulfato susidarymą.
Acetilcisteinas taip pat saugo kepenis nuo pažeidimo, nes turi uždegimą slopinantį, antioksidacinį, inotropinį ir vazodilatacinį poveikį.

Indikacijos

 • Skiriamas gerti iki 15 ir daugiau valandų, kai:
  • nustatomas galimas hepatotoksiškumas Rumack – Matthew nomogramoje,
  • nežinomas laikas po apsinuodijimo, bet koncentracija plazmoje yra didesnė kaip 100 mg/l,
  • negalima ištirti paracetamolio koncentracijos plazmoje, bet išgerta didelė jo dozė (daugiau kaip 150 mg/kg arba 7,5 g suaugusiajam) arba atsiranda ar gali atsirasti kepenų pažeidimo simptomų.

 

Rumack – Matthew nomograma

Priešnuodžio vartojimas

 • Pradinė dozė: 140 mg/kg.
 • Palaikomosios dozės – po 70 mg/kg kas 4 val. 17 kartų (suminė dozė – 1330 mg/kg).

Jeigu pacientas gėrė aktyvintosios anglies ir nėra injekcinio N-acetilcisteino tirpalo, skiriama gerti čia nurodytomis dozėmis.
Jeigu reikia keisti acetilcisteino skyrimo būdą (tabletes keisti injekciniu tirpalu ir atvirkščiai), likusio gydymo trukmė ir acetilcisteino dozės nustatomos po konsultacijos su klinikinės toksikologijos gydytoju.
Jeigu apsinuodijimas paracetamoliu nustatytas vėliau kaip po 24 val., acetilcisteino skyrimo dozės ir trukmė nustatomos po konsultacijos su klinikinės toksikologijos gydytoju.

Indikacijos švirkšti į veną

 • Švirkščiama į veną, kai:
  • pacientas gėrė aktyvintosios anglies,
  • pacientas vemia arba kraujuoja į virškinamąjį kanalą,
  • pacientas nebendradarbiauja su medicinos personalu (dėl psichikos problemų),
  • vyksta žaibiška kepenų nekrozė,
  • nėščiosioms.

Priešnuodžio vartojimas

 • Pradinė dozė: 150 mg/kg su 200 ml 5 proc. gliukozės tirpalo per 15–60 min.
 • Palaikomosios dozės:
  • lašine infuzija 50 mg/kg su 500 ml gliukozės tirpalo per 4 val.,
  • po to – 100 mg/kg su 1000 ml gliukozės tirpalo per 16 val.

Jeigu apsinuodijimas paracetamoliu nustatytas vėliau kaip po 24 val., acetilcisteino skyrimo dozės ir trukmė nustatomos po konsultacijos su klinikinės toksikologijos gydytoju.

Pastabos

Kai kurie autoriai rekomenduoja acetilcisteino kartu su kitais priešnuodžiais skirti apsinuodijimams amanitinų turinčiais grybais gydyti, o jeigu nėra galimybių skirti penicilino G arba silibinino, lašinti į veną acetilcisteino aukščiau nurodytomis dozėmis.

Dėl kepenis saugančio poveikio acetilcisteino siūloma skirti ir kitos kilmės ūminiam kepenų pažeidimui gydyti. Pateikiame vieną iš rekomenduojamų skyrimo būdų:

 • Pradinė dozė: 150 mg/kg per 1 val.
 • Palaikomosios dozės:
  • 4 valandas po 12,5 mg/kg/val.,
  • po to 67 valandas po 6,25 mg/kg/val.
Literatūra
 1. Akin A, Keskek SO, Kilic DA et al. The effects of N-acetylcysteine in patients with Amanita phalloides intoxication. J Drug Metab Toxicol. 2013; 4:5. Available at: http://dx.doi.org/10.4172/2157-7609.1000160
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
 3. Lee WM, Hynan LS, Rossaro L et al. Intravenous N-acetylcysteine improves transplant-free survival in early stage non-acetaminophen acute liver failure. Gastroenterology. 2009; 137(3):856.
 4. Paracetamolis // Šurkus J, Stonys A, Lekšienė R ir kt. Medicinos toksikologija: ūminiai apsinuodijimai: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2009, p. 57–60.
 5. Poucheret P, Fons F, Dore JC et al. Amatoxin poisoning treatment decision-making: pharmaco-therapeutic clinical strategy assessment using multidimensional multivariate statistic analysis. Toxicon. 2010; 55(7):1338.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.