Antitoksinis serumas nuo gyvačių nuodų

Nuodingoji medžiaga: paprastosios angies nuodai

Poveikio mechanizmas

Serumo antikūnai neutralizuoja paprastosios angies (Vipera berus) nuodus. Yra antitoksinių serumų, skirtų vienos rūšies gyvačių įkandimams gydyti, bet gali būti antitoksinių serumų, tinkančių kelių rūšių gyvačių, pvz., Vipera berus, Vipera aspis ir Vipera ammodytes, įkandimams gydyti.

Indikacijos

Įkandus gyvatei.

Priešnuodžio vartojimas

Skiriamas pagal nurodymus informaciniame lapelyje.

Pastaba

Antitoksinis serumas 10–15 proc. pacientų po 1–2 savaičių gali sukelti seruminę ligą. Pagrindiniai simptomai: bėrimai, karščiavimas, sąnarių skausmai.

Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Paprastoji angis // Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2010, p. 112–113.
  3. Wener MH. Serum sickness and serum sickness-like reactions. Available at: https://www.uptodate.com/contents/serum-sickness-and-serum-sickness-like-reactions?search=serum%20sickness&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.