Askorbo rūgštis (2022-11-25)

Sinonimas

Vitaminas C.

Nuodingosios medžiagos: nitratai, nitritai ir kitos methemoglobiną sudarančios medžiagos

Methemoglobinemiją gali sukelti

 • perdozuoti vaistai, pvz., amidopirinas, dapsonas, sulfanilamidai, vietiniai vaistai nuo skausmo (benzokainas, lidokainas ir kt.), amilnitritas ir kiti nitritai, metileno mėlynasis, nitratai, toluidinas ir kt.,
 • įvairios cheminės medžiagos, pvz., aminobenzeno (anilino) ir benzeno dariniai, kalio permanganatas ir kt.,
 • dažo medžiagos, pvz., briliantinis žaliasis, genciano violetinis,
 • bei kiti junginiai, iš jų reikėtų paminėti:
  • azoto oksidą ir
  • giromitriną (bobausius).

Poveikio mechanizmas

Didelės askorbo rūgšties dozės skatina methemoglobino redukciją į hemoglobiną.

Indikacijos

Apsinuodijus, jeigu nėra metabolinės acidozės.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiama į veną 7,5–10 g.

Pastaba

Metileno mėlynojo poveikis yra greitesnis, tačiau askorbo rūgštį saugiau skirti pacientams su galima gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės stoka.

Nuodingoji medžiaga: kalio permanganatas

Indikacijos

Apsinuodijus.

Priešnuodžio vartojimas

5–10 proc. tirpalu valomos nusidažiusios gleivinės.

Literatūra
 1. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarkos aprašo ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-1491. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
 2. Nitratai, nitritai. Iš: Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S, Mironova I, Rutkauskaitė R, Badaras R ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Kaunas: Naujasis lankas; 2010. p. 108–109.
 3. Park SY, Lee KW, Kang TS. High-dose vitamin C management in dapsone-induced methemoglobinemia. Am J Emerg Med. 2014; 32(6):684.e1–3.
 4. Prchal JT. Clinical features, diagnosis, and treatment of methemoglobinemia. Available at: https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-diagnosis-and-treatment-of-methemoglobinemia?search=methemoglobinemia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H16555898
 5. Toker I, Yesilaras M, Tur FC, Toktas R. Methemoglobinemia caused by dapsone overdose: Which treatment is best? Turk J Emerg Med. 2015; 15(4):182–184.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.