Atropinas

Nuodingosios medžiagos: fosforo organiniai junginiai, karbamatai

Poveikio mechanizmas

Atropinas blokuoja visus cholinoreceptorius ir apsaugo juos nuo acetilcholino dirginimo.

Indikacijos

Apsinuodijus.

Priešnuodžio vartojimas

  • Švirkščiama į veną po 1–2 mg kas 10–20 min. iki lengvo prisotinimo atropinu požymių, atropinizacijai palaikyti kartojamos injekcijos kas 1–4 val.
  • Vaikų pradinė dozė – iki 0,05 mg/kg, palaikomosios – 0,02–0,05 mg/kg.

Sunkių apsinuodijimų atvejais, po klinikinio toksikologo konsultacijos dozės gali būti didesnės arba dažnesnės (iki 2–5 mg kas 5–10 min.). Prisotinimo dozė gali būti iki 50 mg, maksimali dozė – iki 100–150 mg ir daugiau, gydymo trukmė – iki 6–9 parų.

Nuodingosios medžiagos: cholinerginės medžiagos

Fizostigminas, muskarinas ir kitos cholinerginės medžiagos.

Poveikio mechanizmas

Atropinas blokuoja M-cholinoreceptorius ir apsaugo juos nuo dirginimo.

Indikacijos

Skiriamas esant ryškiam muskarininiam (cholinerginiam) sindromui.

Priešnuodžio vartojimas

  • Švirkščiama po 1–2 mg į veną kas 10–20 min. iki lengvo prisotinimo atropinu, atropinizacijai palaikyti dozę galima kartoti kas 1–4 val.
  • Vaikų pradinė dozė – iki 0,05 mg/kg, palaikomosios – 0,02–0,05 mg/kg.
Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Kajokas TV. Toksiniai neuromediatorių sistemų sindromai // Kajokas TV, Šurkus J, Stonys A ir kt. Klinikinė toksikologija: vadovėlis medicinos studentams. Naujasis lankas, 2002. p. 44–52.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.