Pralidoksimas

Sinonimas

Kontrationas.

Indikacijos

Skiriamas sunkiai apsinuodijus kartu su atropinu pirmąsias 1–2 paras.

Priešnuodžio vartojimas

Lėtai švirkščiamas į veną:

  • pradinė dozė 30 mg/kg per 10–30 min.,
  • po to lašinti į veną 8 mg/kg/val. greičiu ne ilgiau kaip dvi paras po apsinuodijimo,
  • rekomenduojama vaikų palaikomoji dozė yra didesnė – 10–20 mg/kg/val.

Pastaba

Čia pateiktos pralidoksimo chlorido dozės. Jeigu skiriamos kitos pralidoksimo formos, šią dozę reikia dauginti iš koeficiento:

  • pralidoksimo mesilato iš 1,34;
  • pralidoksimo metilsulfato iš 1,43;
  • pralidoksimo jodido iš 1,53.
Literatūra
  1. Bevan M. Proposal for the inclusion of pralidoxime in the WHO model list of essential medicines: Report of 17th Expert Committee on the selection and use of essential medicines. Geneva, 2009. Available at: https://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/17/application/Pralidoxime_web.pdf?ua=1
  2. Bird S. Organophosphate and carbamate poisoning. Available at: https://www.uptodate.com/contents/organophosphate-and-carbamate-poisoning?search=organophosphate%20poisoning%20treatment&source=search_result&selectedTitle=1~27&usage_type=default&display_rank=1#H13
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.