Fitomenadionas

Sinonimai

Fitonadionas, koaguvitas, vitakonas, vitaminas K1 ir kt.

Nuodingosios medžiagos: netiesioginio veikimo antikoaguliantai

Poveikio mechanizmas

Netiesioginio veikimo antikoaguliantai slopina vitamino K 2,3-epoksido reduktazę, kuri redukuoja vitaminą K į jo aktyvią formą, dalyvaujančią kaip kofermentas II (protrombino), VII, IX ir X krešėjimo faktorių bei krešėjimą mažinančių proteinų C ir S sintezėje.

Fitomenadionas yra aktyvi vitamino K forma, įsijungianti į krešėjimo faktorių sintezę.

Indikacijos

Apsinuodijus.

Nėra vieningos nuomonės dėl krešėjimo rodiklių interpretacijos. Rekomenduojama fitomenadiono skirti, kai:

  • apsinuodijus graužikų nuodais (supervarfarinais) INR daugiau kaip 4 (ar 6), net kai nėra kraujavimo,
  • apsinuodijus varfarinu INR daugiau kaip 9, kai nėra kraujavimo,
  • yra kraujavimas (kol normalizuosis protrombino kiekis, kartais, kai apsinuodyta graužikų nuodais, iki kelių savaičių ar net mėnesių).

Pacientams, kurie pastoviai vartoja antikoaguliantus pagal indikacijas, skirti labai atsargiai.

Priešnuodžio vartojimas

  • Švirkščiama į raumenis, į veną ar po oda arba duodama gerti 2–10 mg (iki 25–50 mg), kartotinai galima skirti po 6–8 val. (jeigu pirmoji dozė buvo sušvirkšta) arba po 12–48 val. (jeigu pirmoji dozė buvo išgerta).
  • Kūdikiams švirkšti į raumenis arba po oda po 1–2 mg kas 4–8 val.

Poveikis pasireiškia ne anksčiau kaip po 6 val. (optimalus – po 24 val.).

Pastaba

Menadionas (vitaminas K3) apsinuodijus neveiksmingas.

Literatūra
  1. Calello DP. Anticoagulant rodenticide poisoning: Management. Available at: https://www.uptodate.com/contents/anticoagulant-rodenticide-poisoning-management?search=anticoagulants%20toxicity&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3#H2220163831
  2. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  3. Howland MA. Vitamine K1 // Goldfrank’s toxicologic emergencies, 11th ed. Ed. Nelson LS et al. McGraw-Hill, 2019. Available at: https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2569&sectionid=210262778
  4. Netiesioginio veikimo antikoaguliantai // Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2010, p. 102–103.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.