Fizostigminas

Nuodingosios medžiagos: atropinas, hiosciaminas, skopolaminas

Poveikio mechanizmas

Fizostigminas yra acetilcholinesterazės inhibitorius, jo poveikis yra grįžtamasis. Sutrikus  metabolizmui, didėjanti acetilcholino koncentracija neutralizuoja cholinolizinių (anticholinerginių) medžiagų poveikį.

Indikacijos

Cholinolizinis sindromas.

Priešnuodžio vartojimas

  • Pradinė dozė – iki 0,02–0,06 mg/kg, vidutiniškai – 2 mg kas 20 min. iki klinikinio arba nepageidaujamo poveikio. Į veną švirkščiama ne greičiau kaip 1 mg/min.
  • Palaikomosios dozės – po 1–4 mg kas 30–60 min. (kartojantis traukuliams, ritmo sutrikimams, esant komai).
  • Vaikams galima skirti tik gyvybei gresiančios būklės metu į veną po 0,01–0,03 mg/kg (ne greičiau kaip 0,5 mg/min.), kartojant kas 5–10 min. iki 2 mg arba iki klinikinio arba nepageidaujamo poveikio.
Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Howland MA. Physostigmine salicylate // Goldfrank’s toxicologic emergencies, 11th ed. Ed. Nelson LS et al. McGraw-Hill, 2019. Available at: https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2569&sectionid=210262404#1163002188
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.