Folio rūgštis

Nuodingoji medžiaga: etilenglikolis

Poveikio mechanizmas

Folio rūgštis skatina vieno iš etilenglikolio metabolitų skruzdžių rūgšties metabolizmą į anglies dioksidą ir vandenį.

Indikacijos

Pirmąsias 24 val. po apsinuodijimo.

Priešnuodžio vartojimas

Reikėtų švirkšti į veną kas 4 val. po 50 mg, vaikams – po 1 mg/kg.

Nuodingosios medžiagos: metanolis, metotreksatas

Poveikio mechanizmas

Folio rūgštis skatina metanolio metabolito skruzdžių rūgšties metabolizmą į anglies dioksidą ir vandenį.
Apsinuodijus metotreksatu kalcio folinatas yra veiksmingesnis už folio rūgštį.

Indikacijos

Pirmąsias 24 val. po apsinuodijimo.

Priešnuodžio vartojimas

Reikėtų švirkšti į veną kas 4 val. po 50–100 mg, vaikams – po 1 mg/kg.

Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Smith SW, Howland MA. Folates: leucovorin (folinic acid) and folic acid // Goldfrank’s toxicologic emergencies, 11th ed. Ed. Nelson LS et al. McGraw-Hill, 2019. Available at: https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2569&sectionid=210262439
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.