Fomepizolis

Sinonimai

Antizolis, 4-metilpirazolis, 4-MP.

Nuodingosios medžiagos: etilenglikolis, metanolis

Poveikio mechanizmas

Fomepizolis yra alkoholdehidrogenazės inhibitorius, blokuojantis etilenglikolio ir metanolio skaidymą į nuodingus metabolitus (mirtiną biotransformaciją).

Indikacijos

Apsinuodijus.

Priešnuodžio vartojimas

Lašinama į veną, atskiedus 100–250 ml 0,9 proc. natrio chlorido arba 5 proc. gliukozės tirpalų per 30–45 min.

  • Pradinė dozė – 15 mg/kg.
  • Po to kas 12 val. skiriamos palaikomosios dozės po 10 mg/kg ne mažiau kaip du kartus.
  • Hemodializės metu nenutrūkstamai lašinti 1 mg/kg/val. greičiu.

Nereikia skirti kartu su etanoliu, tačiau pradėjus skirti etanolio, vėliau galima skirti fomepizolio.

Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.