Gliukagonas

Nuodingosios medžiagos: beta adrenoreceptorių blokatoriai, kalcio antagonistai

Poveikio mechanizmas

Gliukagonas, veikdamas širdyje, smegenyse ir kasoje esančius gliukagono receptorius, turi teigiamą inotropinį ir chronotropinį poveikius.

Indikacijos

Sunkiai apsinuodijus (veiksmingesnis apsinuodijus beta adrenoreceptorių blokatoriais).

Priešnuodžio vartojimas

Suaugusiųjų:

  • pradinė 5–10 mg dozė švirkščiama į veną,
  • palaikomoji dozė lašinama į veną 1–10 mg/val. greičiu su 5 proc. gliukozės tirpalu.

Vaikų:

  • pradinė dozė – 50–150 mkg/kg,
  • palaikomoji dozė – 10–50 (iki 100) mkg/kg/val.
Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Howland MA, Smith SW. Glucagon // Goldfrank’s toxicologic emergencies, 11th ed. Ed. Nelson LS et al. McGraw-Hill, 2019. Available at: https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2569&sectionid=210262866#1163002646
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.