Gliukozė

Nuodingosios medžiagos: methemoglobiną sudarančios medžiagos

Methemoglobinemiją gali sukelti

 • perdozuoti vaistai, pvz., amidopirinas, dapsonas, sulfanilamidai, vietiniai vaistai nuo skausmo (benzokainas, lidokainas ir kt.), amilnitritas ir kiti nitritai, metileno mėlynasis, toluidinas ir kt.,
 • įvairios cheminės medžiagos, pvz., aminobenzeno (anilino) ir benzeno dariniai, kalio permanganatas ir kt.,
 • dažo medžiagos, pvz., briliantinis žaliasis, genciano violetinis,
 • bei kiti junginiai, iš jų reikėtų paminėti:
  • azoto oksidą ir
  • giromitriną (bobausius).

Poveikio mechanizmas

Gliukozė redukuoja methemoglobiną į hemoglobiną, tačiau tai vyksta lėtai, todėl paprastai 5 proc. gliukozės tirpalas vartojamas kitam priešnuodžiui metileno mėlynąjam atskiesti.

Indikacijos

Nėra tiksliai apibrėžtos.

Priešnuodžio vartojimas

Į veną lašinama 5–10 proc. gliukozės tirpalų.

Nuodingosios medžiagos: hipoglikeminiai vaistai

Poveikio mechanizmas

Gliukozės tirpalai koreguoja hipoglikemiją.

Indikacijos

Hipoglikemija.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiama 10–40 proc. gliukozės tirpalo į veną.

Literatūra
 1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
 2. Nitratai, nitritai // Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2010, p. 108–109.
 3. Stonys A. Methemoglobiną sudarantys nuodai // Kajokas TV, Šurkus J, Stonys A ir kt. Klinikinė toksikologija: vadovėlis medicinos studentams. Naujasis lankas, 2002, p. 365–369.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.