Magnio sulfatas

Nuodingosios medžiagos: bario druskos

Poveikio mechanizmas

Magnio sulfatui reaguojant su tirpiosiomis bario druskomis susidaro netirpus bario sulfatas.

Indikacijos

Išgėrus.

Priešnuodžio vartojimas

Duodama išgerti magnio sulfato tirpalo.

 

Nuodingoji medžiaga: etilenglikolis

Poveikio mechanizmas

Magnio sulfatas greitina toksiško etilenglikolio metabolito glioksilo rūgšties skaidymą.

Indikacijos

Apsinuodijus.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiama į veną 10 ml 25 proc. magnio sulfato tirpalo.

 

Nuodingoji medžiaga: fluoro rūgštis

Poveikio mechanizmas

Reaguojant magnio sulfatui su fluoro rūgštimi, susidaro santykinai nenuodingas magnio fluoridas, jeigu galima, geriau vartoti kalcio gliukonato.

Indikacijos

Jeigu pateko ant audinių, po konsultacijos su klinikinės toksikologijos gydytoju.

Priešnuodžio vartojimas

Atliekamos infiltruojamosios injekcijos pažeistoje vietoje.

 

Nuodingoji medžiaga: oksalo rūgštis

Poveikio mechanizmas

Reaguojant magnio sulfatui su oksalo rūgštimi, susidaro netirpus magnio oksalatas.

Indikacijos

Išgėrus.

Priešnuodžio vartojimas

Duodama išgerti magnio sulfato tirpalo.

Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Etilenglikolis // Šurkus J, Stonys A, Lekšienė R ir kt. Medicinos toksikologija: ūminiai apsinuodijimai: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2009, p. 84–86.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.