Metileno mėlynasis

Sinonimas

Metiltionino chloridas.

Nuodingosios medžiagos: methemoglobiną sudarančios medžiagos, giromitrinas

Methemoglobinemiją gali sukelti

 • perdozuoti vaistai, pvz., amidopirinas, dapsonas, sulfanilamidai, vietiniai vaistai nuo skausmo (benzokainas, lidokainas ir kt.), amilnitritas ir kiti nitritai, metileno mėlynasis, toluidinas ir kt.,
 • įvairios cheminės medžiagos, pvz., aminobenzeno (anilino) ir benzeno dariniai, kalio permanganatas ir kt.,
 • dažo medžiagos, pvz., briliantinis žaliasis, genciano violetinis,
 • bei kiti junginiai, iš jų reikėtų paminėti:
  • azoto oksidą ir
  • giromitriną (bobausius).

Poveikio mechanizmas

Metileno mėlynasis turi didelį afinitetą hemoglobinui ir pats sukelia methemoglobinemiją, tačiau jo sudarytas methemoglobinas greičiau redukuojasi į hemoglobiną.

Indikacijos

 • Kai yra aiški anamnezė, sunkaus apsinuodijimo klinika (pvz., ryški cianozė, sąmonės ir kvėpavimo sutrikimai, traukuliai ir kt.).
 • Apsinuodijus bobausiais (giromitrinu), jeigu yra ryški methemoglobinemija.

Priešnuodžio vartojimas

 • Švirkščiama į veną po 1–2 mg/kg, praskiedus 5 proc. gliukozės tirpalu. Iš karto suleidžiama pusė dozės, o po 10–15 min. – likusi pusė. Jeigu paciento būklė negerėja, po valandos galima pakartoti.
 • Vaikams skirti lašinės infuzijos būdu, dozę koreguoti, atsižvelgiant į klinikinį poveikį.

 

Nuodingosios medžiagos: cianidai, vandenilio sulfidas

Poveikio mechanizmas

Veikiant metileno mėlynąjam, kraujyje susidaro methemoglobino, prie kurio trivalentės geležies jungiasi cianidai ir vandenilio sulfidas.

Indikacijos

Jeigu nėra kitų priešnuodžių.

Priešnuodžio vartojimas

 • Švirkščiama į veną po 1–2 mg/kg, praskiedus 5 proc. gliukozės tirpalu. Iš karto suleidžiama pusė dozės, o po 10–15 min. – likusi pusė. Jeigu paciento būklė negerėja, po valandos galima pakartoti.
 • Vaikams skirti lašinės infuzijos būdu, dozę koreguoti, atsižvelgiant į klinikinį poveikį.
Literatūra
 1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
 2. Methylene blue: drug information. Available at: https://www.uptodate.com/contents/methylene-blue-drug-information?search=methylene%20blue&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F195145
 3. Nitratai, nitritai // Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2010, p. 108–109.
 4. Stonys A. Methemoglobiną sudarantys nuodai // Kajokas TV, Šurkus J, Stonys A ir kt. Klinikinė toksikologija: vadovėlis medicinos studentams. Naujasis lankas, 2002. p. 365–369.
 5. Stonys A. Vandenilio sulfidas // Kajokas TV, Šurkus J, Stonys A ir kt. Klinikinė toksikologija: vadovėlis medicinos studentams. Naujasis lankas, 2002. p. 358–359.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.