Natrio tiosulfatas

Nuodingosios medžiagos: cianidai

Poveikio mechanizmas

Natrio tiosulfatui reaguojant su cianmethemoglobinu arba ciankobalaminu susidaro tiocianatas.

Indikacijos

Jeigu pacientui skiriama natrio nitrito, metileno mėlynojo arba hidroksokobalamino.

Priešnuodžio vartojimas

  • Iš karto po čia paminėtų priešnuodžių į veną lėtai (per 10–30 min.) švirkščiama 12,5 g (50 ml 25 proc. natrio tiosulfato tirpalo).
  • Jeigu atsinaujinus apsinuodijimo simptomams kartotinai buvo sušvirkšta pusė pradinės natrio nitrito dozės, reikia po to sušvirkšti ir pusę pradinės natrio tiosulfato dozės.

 

Nuodingoji medžiaga: jodas

Poveikio mechanizmas

Natrio tiosulfatui reguojant su jodu susidaro natrio tetrationatas ir natrio jodidas.

Indikacijos

Išgėrus.

Priešnuodžio vartojimas

Skiriama gerti 1–5 proc. tirpalo.

Literatūra
  1. Desai S, Su M. Cyanide poisoning. Available at: https://www.uptodate.com/contents/cyanide-poisoning?search=cyanide%20toxicity&source=search_result&selectedTitle=1~51&usage_type=default&display_rank=1#H22
  2. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  3. Jodas // Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2010, p. 80–81.
  4. Sodium thiosulfate: drug information. Available at: https://www.uptodate.com/contents/sodium-thiosulfate-drug-information?search=cyanide%20toxicity&topicRef=299&source=see_link#F222275
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.