Oktreotidas

Nuodingosios medžiagos: sulfonilkarbamido preparatai

Poveikio mechanizmas

Oktreotidas yra insulino inhibitorius.

Indikacijos

Nėra aiškiai apibrėžtos – hipoglikemija dėl padidintos insulino sekrecijos arba sulfonilkarbamidų (glibenklamido, gliburido, tolbutamido) perdozavimo.

Priešnuodžio vartojimas

Rekomenduojama oktreotidą švirkšti po oda, bet galima švirkšti ir į veną:

  • po oda kas 6 val. švirkščiama po 50–75 mkg,
  • į veną švirkščiama arba lašinama 125 mkg/val. greičiu.
Literatūra
  1. Dewaal CM, McGillis E, Mink M et al. Octreotide for the treatment of intentional insulin aspart overdose in a non-diabetic patient. CJEM. 2018; 20(4):643–647.
  2. Octreotide: drug information. Available at: https://www.uptodate.com/contents/octreotide-drug-information?search=octreotide&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.