Penicilinas G

Nuodingosios medžiagos: amanitinai

Amanitinų yra šiuose grybuose: baltojoje, smailiakepurėje ir žalsvojoje musmirėse, kaštoninėje ir smailiažvynėje žvynabudėse bei eglinė kūgiabudėje.

Poveikio mechanizmas

Penicilinas blokuoja amanitinų pernašą į kepenų ląsteles.

Indikacijos

Įtarus apsinuodijimą (iš anamnezės paaiškėjus, jog valgyta žaliųjų musmirių ar kitų žalios spalvos grybų, didėja transaminazių aktyvumas, blogėja krešumo rodikliai) pradedamas gydymas, tęsiamas patvirtinus apsinuodijimo diagnozę arba po konsultacijos su klinikinės toksikologijos gydytoju.

Priešnuodžio vartojimas

Skiriama nuolat tris paras iki 1 mln. TV/kg per dieną lašeliniu būdu, pvz.,

  • 1–2 paras – iki 1 mln. TV/kg per dieną,
  • 3-iąją – iki 0,5 mln. TV/kg per dieną.
Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Kajokas TV. Ciklopeptidai // Kajokas TV, Šurkus J, Stonys A ir kt. Klinikinė toksikologija: vadovėlis medicinos studentams. Naujasis lankas, 2002. p. 430–435.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.