Piridoksinas

Sinonimas

Vitaminas B6.

Nuodingoji medžiaga: etilenglikolis

Poveikio mechanizmas

Piridoksinas greitina toksiško etilenglikolio metabolito glioksilo rūgšties skaidymą.

Indikacijos

Pirmąsias 24 val. po apsinuodijimo.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiama į veną po 50 mg kas 4 val.

 

Nuodingoji medžiaga: giromitrinas (bobausiai)

Poveikio mechanizmas

Piridoksinas konkuruoja biocheminiuose procesuose su giromitrino metabolitais.

Indikacijos

Apsinuodijus.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiama į veną po 25 mg/kg kas 15–30 min., pasikartojus traukuliams ar komai, maksimali paros dozė – iki 300 mg/kg.

 

Nuodingosios medžiagos: izoniazidas, ftivazidas ir kiti hidrazinai

Poveikio mechanizmas

Piridoksinas konkuruoja biocheminiuose procesuose su izoniazido ir kitų hidrazinų metabolitais.

Indikacijos

Apsinuodijus.

Priešnuodžio vartojimas

 • Skiriama 1 g piridoksino kiekvienam išgerto izoniazido gramui.
 • Nežinant išgerto izoniazido kiekio,
  • pradinė dozė – 5 g į veną per 30–60 min.
  • jeigu paciento būklė išlieka sunki, galima kartotinai skirti (infuzomatu) 5 g piridoksino per 24 val.
  • vėliau paros dozė – 0,5–6 g/d., atsižvelgiant į apsinuodijimo sunkumo laipsnį.

 

Literatūra
 1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
 2. Etilenglikolis // Šurkus J, Stonys A, Lekšienė R ir kt. Medicinos toksikologija: ūminiai apsinuodijimai: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2009, p. 84–86.
 3. Kajokas TV. Giromitrinas // Kajokas TV, Šurkus J, Stonys A ir kt. Klinikinė toksikologija: vadovėlis medicinos studentams. Naujasis lankas, 2002, p. 437–439.
 4. Šurkus J. Izoniazidas // Kajokas TV, Šurkus J, Stonys A ir kt. Klinikinė toksikologija: vadovėlis medicinos studentams. Naujasis lankas, 2002, p. 271–276.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.