Protamino sulfatas

Nuodingoji medžiaga: heparinas

Poveikio mechanizmas

Protaminas reaguoja su heparinu ir neutralizuoja jį, sudarydamas stabilų neaktyvų junginį.

Indikacijos

Perdozavus, kai yra didelių krešumo sutrikimų.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiama į veną ne greičiau kaip 10 mg/2 min. greičiu. 100 VV heparino neutralizuoti reikia:

  • iš karto – 1–1,5 mg,
  • po 30–60 min. – 0,5–0,75 mg,
  • po 2 val. – 0,25–0,375 mg protamino.

 

Nuodingosios medžiagos: smulkiamolekuliniai heparinai

Poveikio mechanizmas

Protaminas dalinai panaikina smulkiamolekulinių heparinų aktyvumą prieš Xa faktorių.

Indikacijos

Perdozavus, kai yra didelių krešumo sutrikimų.

Priešnuodžio vartojimas

Galima skirti po:

  • 1 mg protamino kiekvienam 100 anti-Xa TV dalteparino,
  • 1 mg protamino kiekvienam 100 anti-Xa TV enoksaparino,
  • 1 mg protamino kiekvienam 100 anti-Xa TV tinzaparino,
  • 1 mg protamino kiekvienam 0,1 ml neprolonguoto veikimo nadroparino.

Per didelės protamino dozės gali sustiprinti kraujavimą.

Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Protamine sulfate: drug information. Available at: https://www.uptodate.com/contents/protamine-sulfate-drug-information?search=protamine&source=search_result&selectedTitle=1~99&usage_type=default&display_rank=1#F215140
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.