Dimerkaptosukcininė rūgštis

Sinonimai

DMSA, sukcimeras.

Nuodingosios medžiagos: švino junginiai

Nerekomenduojama vartoti dimerkaptosukcininę rūgštį sunkių apsinuodijimų gydymui.

Indikacijos

Kai nėra išreikšti apsinuodijimo simptomai ir (arba) švino koncentracija kraujyje 700–1000 mkg/l (vaikams – 450–700 mkg/l).

Priešnuodžio vartojimas

Skiriamas gerti:

  • po 10 mg/kg arba 350 mg/m2 kas 8 val. 5 paras (maksimali vienkartinė dozė – 500 mg),
  • po to – kas 12 val. 14 parų.

Jaunesniems kaip 5 metų vaikams skiriamas tik pagal kūno plotą.

Jeigu reikia, gydymo kursus galima kartoti, bet reikia daryti 2 savaičių trukmės pertraukas.

Literatūra
  1. Calello DP, Henretig FM. Lead // Goldfrank’s toxicologic emergencies, 11th ed. Ed. Nelson LS et al. McGraw-Hill, 2019. Available at: https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2569&sectionid=210261271#1163019651
  2. Dimercaptosuccinic acid (succimer): drug information. Available at: https://www.uptodate.com/contents/dimercaptosuccinic-acid-succimer-drug-information?search=dimercaptosuccinic%20acid&source=panel_search_result&selectedTitle=1~36&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1
  3. Kosnett MJ, Wedeen RP, Rothenberg SJ et al. Recommendations for medical management of adult lead exposure. Environ Health Perspect. 2007; 115(3):463–471.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.