Etilendiamintetraacto rūgšties kalcio ir natrio druska

Sinonimai
CaNa2EDTA, kalcio tetacinas.

Nuodingoji medžiaga: švinas

Suaugusiųjų indikacijos

 • Ūminė švino sukelta encefalopatija.
 • Kiti apsinuodijimo simptomai ir (ar) švino koncentracija kraujyje daugiau kaip 1000 mkg/l.

Vaikų indikacijos

 • Ūminė švino sukelta encefalopatija.
 • Kiti apsinuodijimo simptomai ir (ar) švino koncentracija kraujyje daugiau kaip 700 mkg/l.

Priešnuodžio vartojimas

Nėra vieningos nuomonės dėl etilendiamintetraacto rūgšties kalcio natrio druskos skyrimo. Gydymą rekomenduojama pradėti dimerkaprolu, o nuo antrosios dimerkaprolo dozės kartu skirti etilendiamintetraacto rūgšties kalcio natrio druskos. Tarp dimerkaprolo ir etilendiamintetraacto rūgšties kalcio natrio druskos injekcijų turi būti 4 val. tarpas.

 • Gydymo kurso trukmė – 5 dienos. Skirti pastovia lašeline arba švirkšti į veną ar į raumenis, padalinus paros dozę į 2–4 dalis:
  • 1000–1500 mg/m2/d. arba
  • 25–75 mg/kg/d.
 • Maksimali vaikų paros dozė 1000 mg, suaugusiųjų – 3000 mg.
 • Jeigu yra inkstų pažeidimas, dozes reikia mažinti pagal kreatinino koncentraciją.

Jeigu reikia, gydymo kursą galima pakartoti po 2–4 dienų pertraukos.

Pastaba

Jeigu nėra dimerkaptosukcininės rūgšties, galima skirti suaugusiems, kai švino koncentracija kraujyje 700–1000 mkg/l.

Literatūra
 1. Calello DP, Henretig FM. Lead // Goldfrank’s toxicologic emergencies, 11th ed. Ed. Nelson LS et al. McGraw-Hill, 2019. Available at: https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2569&sectionid=210261271#1163019651
 2. Chandran L, Cataldo R. Lead poisoning: basics and new developments. Pediatr Rev. 2010; 31(10):399–405.
 3. Edetate calcium disodium (calcium EDTA): drug information. Available at: https://www.uptodate.com/contents/edetate-calcium-disodium-calcium-edta-drug-information?search=edta&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#F164130
 4. Howland MA. Edetate calcium disodium (CaNa2Edta) // Goldfrank’s toxicologic emergencies, 11th ed. Ed. Nelson LS et al. McGraw-Hill, 2019. Available at: https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2569&sectionid=210263402
 5. Kosnett MJ, Wedeen RP, Rothenberg SJ et al. Recommendations for medical management of adult lead exposure. Environ Health Perspect. 2007; 115(3):463–471.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.