Tiaminas

Sinonimas

Vitaminas B1.

Nuodingoji medžiaga: etanolis

Poveikio mechanizmas

Tiaminas gerina etanolio oksidaciją.

Indikacijos

Sunkiai apsinuodijus.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiama į veną 100–500 mg su gliukozės tirpalais.

 

Nuodingoji medžiaga: etilenglikolis

Poveikio mechanizmas

Tiaminas greitina toksiško etilenglikolio metabolito glioksilo rūgšties skaidymą.

Indikacijos

Pirmąsias 24 val. po apsinuodijimo.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiama į veną po 100 mg kas 4 val.

Literatūra
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
  2. Etanolis // Šurkus J, Stonys A, Lekšienė R ir kt. Medicinos toksikologija: ūminiai apsinuodijimai: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2009, p. 80–83.
  3. Etilenglikolis // Šurkus J, Stonys A, Lekšienė R ir kt. Medicinos toksikologija: ūminiai apsinuodijimai: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2009, p. 84–86.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.