Terapinis vaistų monitoringas

Čia pagal G.Zaleskio „Pagrindinių laboratorinių tyrimų žinyną“ (Vilnius, 2011) pateikiamos terapinės ir toksinės kai kurių vaistų koncentracijos, tačiau reikia turėti omenyje, kad kiekvienas vaistų perdozavimo arba apsinuodijimo jais atvejis yra individualus ir toksinis vaistų poveikis gali priklausyti nuo daugelio veiksnių, o terapines vaistų koncentracijas pirmiausia reikėtų vertinti pagal atitinkamų ligų gydymo gaires.

Be to, kituose informacijos šaltiniuose terapinės ir toksinės vaistų koncentracijos gali būti kiek kitokios arba kitaip nurodytos, todėl gali tekti jas perskaičiuoti. Čia kaip pavyzdį pateikiame acetilsalicilio rūgšties ir digitoksino koncentracijų konvertavimą iš vienų matavimo vienetų į kitus:

 • Konvertuoti acetilsalicilo rūgšties koncentraciją:
  • mg/l į mmol/l dauginant iš 0,0073;
  • mmol/l į mg/l dauginant iš 137,11.
 • Konvertuoti digitoksino koncentraciją:
  • ng/ml į nmol/l dauginant iš 1,31;
  • nmol/l į ng/ml dauginant iš 0,76.

Toksinės vaistų koncentracijos gali priklausyti nuo amžiaus, sveikatos būklės ir kitų veiksnių, todėl jos detaliau nagrinėjamos atitinkamuose ūminių apsinuodijimų diagnostikos ir gydymo skyriuose.

Tyrimai

Acetilsalicilo rūgštis (serume)

 • terapinė koncentracija 1,09–1,45 mmol/l;
 • toksinė koncentracija >2,2 mmol/l.

Digitoksinas (serume)

 • terapinė koncentracija 17–33 nmol/l;
 • toksinė koncentracija >33 nmol/l.

Digoksinas (serume)

 • terapinė koncentracija 1,0–2,6 nmol/l;
 • toksinė koncentracija >2,6 nmol/l.

Fenitoinas (serume, plazmoje)

 • terapinė koncentracija 20–80 mkmol/l;
 • toksinė koncentracija >80 mkmol/l.

Fenbarbitalis (serume)

 • terapinė koncentracija 65–172 mkmol/l;
 • toksinė koncentracija >194 mkmol/l.

Karbamazepinas (serume)

 • terapinė koncentracija 17–43 mkmol/l;
 • toksinė koncentracija >43 mkmol/l.

Litis (serume)

 • terapinė koncentracija 0,8–1,3 mmol/l;
 • palaikomoji koncentracija 0,5–1,0 mmol/l;
 • toksinė koncentracija >1,5 mmol/l;
 • pavojinga koncentracija >2,0 mmol/l;
 • galimai mirtina koncentracija >4,0 mmol/l.

Teofilinas (serume)

 • terapinė koncentracija 44–111 mkmol/l;
 • toksinė koncentracija >111 mkmol/l.

Tricikliai antidepresantai (terapinė koncentracija serume)

 • amitriptilino 125–250 ng/ml;
 • dezipramino 150–300 ng/ml;
 • doksepino 75–300 ng/ml;
 • imipramino 76–250 ng/ml;
 • nortriptilino 50–150 ng/ml;
 • protriptilino 50–150 ng/ml.

Valproino rūgštis (serume)

 • terapinė koncentracija 347–690 mkmol/l;
 • toksinė koncentracija >1390 mkmol/l.

Varfarinas (serume, plazmoje)

 • terapinė koncentracija 6,5–16,2 mkg/ml;
 • toksinė koncentracija >32,4 mkg/ml.
Literatūra
 1. Aspirin. Available at: www.toxinz.com/ [accessed August 16, 2019].
 2. Digitoxin. Available at: www.toxinz.com/ [accessed August 20, 2019].
 3. Terapinis vaistų monitoringas // Zaleskis G. Pagrindinių laboratorinių tyrimų žinynas, 2-oji laida. Vaistų žinios, 2011, p. 397–410.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.