Apsinuodijimų diagnostikai ir pacientų būklės įvertinimui svarbūs tyrimai

Bendrieji klinikinės toksikologijos klausimai / Apsinuodijimų diagnostikai ir pacientų būklės įvertinimui svarbūs tyrimai

Šis skyrius parengtas pagal G.Zaleskio „Pagrindinių laboratorinių tyrimų žinyną“ (Vilnius, 2011) ir kitus informacijos šaltinius. Deja, bet skirtinguose informacijos šaltiniuose daugelis koncentracijų kiek skiriasi ir gali priklausyti nuo turimos aparatūros ir taikomų metodikų, todėl čia pateiktus duomenis reikėtų vertinti kaip orientacinius.

Prašome pasitikrinti Jūsų gydymo įstaigos laboratorijos tyrimų normas, kurios priklauso nuo turimos aparatūros ir taikomų metodikų.

Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.