Etanolis

Nuodingoji medžiaga: etilenglikolis

Poveikio mechanizmas

Etanolis nukonkuruoja etilenglikolį, nes turi didesnį afinitetą alkoholdehidrogenazei,  todėl sustabdo jo metabolizmą, neleisdamas susidaryti labai nuodingiems metabolitams.

Indikacijos

  • Apsinuodijus šunims per pirmąsias 8 val. po apsinuodijimo, katėms – per pirmąsias 3 val.

Priešnuodžio vartojimas

Daugelis autorių siūlo 20–30 proc. etanolio lašinti į veną, tačiau dėl galimo nepageidaujamo poveikio kraujagyslėms ir kraujo ląstelėms siūlytume į veną skirti ne didesnės kaip 7–10 proc. koncentracijos etanolio, kurį pasigaminti reikėtų patiems.

Paprasčiau etanolio skirti peroraliai tam naudojant 40 proc. stiprumo alkoholinius gėrimus, pvz., degtinę, kuriuos siūlytume skiesti vandeniu santykiu 1:1 arba 3:1, nes 20–30 proc. etanolis mažiau dirgina skrandžio gleivinę.

Siūlome pora galimų etanolio dozavimo variantų:

  • Peroraliai pradinė dozė 2 ml/kg 40 proc. etanolio arba tokio pat stiprumo alkoholinio gėrimo, palaikomosios dozės – po 0,4 ml/kg kas 2–4 val. 24–36 val.
  • Viena iš galimų etanolio lašinimo į veną schemų: pradinė dozė 8,6 ml/kg (600 mg/kg) 7 proc. etanolio lėtai švirkščiama į veną, po to palaikomosios dozės lašinamos 1,43 ml/kg/val. (100 mg/kg/val.) greičiu 24–36 val.

Pastabos

  • Nereikia skirti kartu su fomepizoliu.
  • Neskiriamas apsinuodijimams metanoliu gydyti.
Literatūra
  1. Alcohols. In: Hovda LR, Brutlag AG, Poppenga RH, Peterson KL, editors. Blackwell’s five-minute veterinary consult clinical companion: small animal toxicology. John Wiley & Sons, Inc.; 2016. p. 71–77.
  2. Antidotes and other useful drugs. In: Hovda LR, Brutlag AG, Poppenga RH, Peterson KL, editors. Blackwell’s five-minute veterinary consult clinical companion: small animal toxicology. John Wiley & Sons, Inc.; 2016. p. 36–48.
  3. Ethanol (alcohol). In: Ramsey I, editor. BSAVA small animal formulary, 9th ed. Part A: Canine and feline. Cardiff: British Small Animal Veterinary Association; 2017. p. 147–148.
  4. Ethanol (topical and injection): drug information. Available at: https://www.uptodate.com/contents/ethanol-topical-and-injection-drug-information?search=ethanol&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#F131099
  5. Ethylene glycol and diethylene glycol. In: Hovda LR, Brutlag AG, Poppenga RH, Peterson KL, editors. Blackwell’s five-minute veterinary consult clinical companion: small animal toxicology. John Wiley & Sons, Inc.; 2016. p. 78–84.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.