Apsinuodijimo diagnozės formulavimo ypatumai

Bendrieji klinikinės toksikologijos klausimai / Apsinuodijimo diagnozės formulavimo ypatumai

Paskutinį kartą peržiūrėta 2020-06-05

Apsinuodijusio paciento diagnozė turi atskleisti informaciją, nusakančią nuodingą medžiagą, apsinuodijimo eigą, pobūdį ir sunkumą, nuodų patekimo būdą ir kt., todėl jos formulavimas yra tiksliai reglamentuotas.

Apsinuodijimo sunkumo laipsnis dažniausiai nustatomas retrogradiškai, remiantis apsinuodijimo sunkumo skale, kuri taikoma įvertinti ūminius apsinuodijimus pagal sunkiausius stebėtus simptomus. Schema turi būti taikoma labai lanksčiai, nereikėtų atsižvelgti į išgertą nuodų kiekį ar jų koncentraciją serume, nevertinamas taikytas gydymas (pvz., detoksikacinė hemodializė ar priešnuodžių vartojimas).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-300 patvirtintų klinikinės toksikologijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų priede išskirti keturi apsinuodijimo sunkumo laipsniai (lengvas, vidutinis, sunkus ir labai sunkus), deja, toks skirstymas iškreipia apsinuodijimo sunkumo skalės prasmę ir yra sunkiai pritaikomas.

Lotyniška diagnozė
Lotyniška diagnozė
Seka Pavyzdžiai
 • Apsinuodijimas (intoxicatio)
 • eiga (acuta, chronica)
 • pobūdis (accidentalis, suicidalis, intentionalis, narcomanicus, professionalis, criminalis, homocidialis, inverificatus)
 • nuodų patekimo būdas (peroralis, inhalationalis, percutaneus, intramuscularis, intravascularis, inverificatus)
 • cum
 • nuodingoji medžiaga
 • apsinuodijimo sunkumo laipsnis (I° arba levis, II° arba moderata, III° arba gravis)
 • komplikacijos
Dgn.: Intoxicatio acuta accidentalis peroralis cum Acido acetico gravis. Combustio tr. digestorii, haemolysis, insuffitientia renalis acuta

Dgn.: Intoxicatio acuta suicidalis peroralis cum Phenobarbitalo gravis. Coma

Dgn.: Intoxicatio acuta accidentalis inhalationalis cum Hydrargii gravis. Oedema pulmonum

Dgn.: Intoxicatio acuta inverificatus inverificatus cum substantia inverificata moderata. Coma

Lietuviška diagnozė
Lietuviška diagnozė
Seka Pavyzdžiai
 • Eiga (ūminis, lėtinis)
 • pobūdis (atsitiktinis, savižudiškas, tyčinis, narkomaniškas, profesinis, kriminalinis, žmogžudiškas, nepatikslintas)
 • nuodų patekimo būdas (peroralinis arba pro burną, inhaliacinis, perkutaninis arba pro odą, intramuskulinis, intravaskulinis, nepatikslintas)
 • sunkumo laipsnis (I° arba lengvas, II° arba vidutinis, III° arba sunkus)
 • apsinuodijimas
 • nuodingoji medžiaga
 • komplikacijos
Dgn.: Ūminis savižudiškas peroralinis vidutinio sunkumo apsinuodijimas amitriptilinu

Dgn.: Ūminis atsitiktinis peroralinis sunkus apsinuodijimas etilenglikoliu. Ūminis inkstų nepakankamumas

Dgn.: Ūminis nepatikslintas nepatikslintas vidutinio sunkumo apsinuodijimas nežinoma medžiaga. Koma

Diagnozės formulavimas, apsinuodijus gyvačių ar vabzdžių nuodais
Diagnozės formulavimas, apsinuodijus gyvačių ar vabzdžių nuodais
Lotyniškai Lietuviškai
Dgn.: Intoxicatio moderata propter morsum serpentis in regionem pedis dextri

Dgn.: Intoxicatio gravis propter morsum apium multiplex

Dgn.: Gyvatės įkandimas į dešinę pėdą, vidutinio sunkumo intoksikacija

Dgn.: Dauginis bičių įgėlimas, sunki intoksikacija

Trumpas apsinuodijimo sunkumo skalės (ASS) apibendrinimas
Trumpas apsinuodijimo sunkumo skalės (ASS) apibendrinimas
• Lengvi apsinuodijimai • Nežymūs sveikatos sutrikimai
• Vidutinio sunkumo apsinuodijimai • Ryškūs, tačiau grįžtami ir grėsmės paciento gyvybei nekeliantys sveikatos sutrikimai
• Sunkūs apsinuodijimai • Sutrikusios gyvybinės funkcijos ir (arba) negrįžtami bei grėsmę paciento gyvybei keliantys sveikatos sutrikimai
Pastabos

Formuluojant apsinuodijimo diagnozę, pasitaiko klaidų ir neteisingų interpretacijų. Dažniausia iš jų yra apsinuodijimo alkoholiniais gėrimais ar narkotinėmis medžiagomis įvardinimas kaip atsitiktinis (accidentalis) apsinuodijimas. Atsitiktinai svaigalais ar kvaišalais dažniausia apsinuodija vaikai, kurie šių medžiagų paragauja netyčia. Jeigu apsinuodijusysis vartojo alkoholinių gėrimų ar narkotinių medžiagų svaiginimuisi, toks apsinuodijimas yra tyčinis (intentionalis). Taip pat diagnozėje nepagrįstai vengiama vartoti terminą nepatikslintas (inverficatus).

Norime atkreipti dėmesį, kad šioje lentelėje pateikti apsinuodijimo diagnozės formulavimo principai ir pagrindiniai terminai, tačiau gali būti ir kitų, rečiau pasitaikančių variantų, pvz., sunkūs ir net mirtini apsinuodijimai pro akis, ausis, makštį ir tiesiąją žarną, o lėtinius apsinuodijimus gali sukelti ir minkštųjų audinių svetimkūniai.

Literatūra
 1. Behal N, Wong A, Mantara R, Cantrell FL. Human poisoning through atypical routes of exposure. J Community Health. 2016; 41(1):105–108.
 2. Bishop AG, Tallon JM. Anticholinergic visual hallucinosis from atropine eye drops. CJEM. 1999; 1(2):115–116.
 3. Dėl klinikinės toksikologijos stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-300. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.234650
 4. Misevičius I. Ūminių apsinuodijimų klasifikacijos ir diagnozių formulavimai: metodiniai nurodymai. Vilnius; 1981.
 5. Ong ML, Glew S. Paraquat poisoning: per vagina. Postgrad Med J. 1989; 65(769):835–836.
 6. Ryselis S, Abdrachmanovas O, Naginienė R, Norkus T. Lėtinis apsinuodijimas metaliniu švinu iš šautinės žaizdos židinių. Medicina. 2005; 41(2):135–137.
 7. Shah PM. Toxic effects of atropine eye drops. Indian J Pediat. 33:13–17.
 8. Visentin S, Bevilacqua G, Giraudo C, Dengo C, Nalesso A, Montisci M. Death by heroin intoxication in a body pusher with an innovative packaging technique: case report and review of the literature. Forensic Sci Int. 2017; 280:8–14.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.