– Enterosorbcija: kartotinės aktyvintosios anglies dozės

Bendrieji klinikinės toksikologijos klausimai / – Enterosorbcija: kartotinės aktyvintosios anglies dozės
Metodika

Vartojant skystus enterosorbentus arba iš enterosorbentų miltelių pagamintą suspensiją, skiriama iki 1 g/kg pradinė dozė, o vėliau kas 2–4 val. ar rečiau – kartotinės iki 0,5 g/kg dozės, jeigu nėra papildomų indikacijų, taikoma ne ilgiau kaip 24 val.

Su pirmąja enterosorbentų doze rekomenduojama skirti vidurių laisvinamųjų vaistų, pvz., sorbitolio.

Indikacijos

Tikslių daugkartinio enterosorbentų vartojimo indikacijų nėra, turėtų spartinti nuodingųjų medžiagų, kurioms būdinga enterohepatinė ir enteroenterinė kartotinė cirkuliacija (recirkuliacija), šalinimą iš organizmo.

Aktyvintąją anglį:

 • rekomenduojama vartoti, apsinuodijus chininu, dapsonu, fenobarbitaliu, karbamazepinu, teofilinu, taip pat digitoksinu ir digoksinu,
 • poveikio galima tikėtis, gydant apsinuodijimus benzodiazepinais, fenotiazinais, glutetimidu, meprobamatu, nadololiu, salicilatais, tricikliais antidepresantais, valproino rūgšties dariniais, vaistų kapsulėmis arba, kai nuodingosios medžiagos linkusios sulipti (sudaryti bezoarus).

Cholestiraminas ir kolestipolis (po 8 g kas 6 val.) tinka apsinuodijus chlorintais angliavandeniliais ir širdį veikiančiais glikozidais, kaliui šalinti skiriama kalcio polistireno sulfonato.

Kontraindikacijos
 • Neapsaugoti kvėpavimo takai, kai nėra apsauginių jų refleksų arba kyla aspiracijos pavojus.
 • Virškinamojo kanalo nepraeinamumas arba perforacijos.
 • Apsinuodijimai korozinėmis medžiagomis.
 • Numatomas paciento gydymas geriamaisiais priešnuodžiais arba vaistais.
 • Numatomi endoskopiniai tyrimai.
Komplikacijos
 • Pykinimas, vėmimas, aspiracija, pilvo skausmai, viduriavimas, tai komplikacijos, kurios dažniau pasitaiko, jeigu kartu skiriama sorbitolio.
 • Vidurių užkietėjimas.
Pastabos

Jeigu vartojamos aktyvintosios anglies tabletės, skirti apsinuodijusiam pacientui tinkamą dozę yra sunku.

Literatūra
 1. American Academy of Clinical Toxicology, European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists. Position statement and practice guidelines on the use of multi-dose activated charcoal in the treatment of acute poisoning. J Toxicol Clin Toxicol. 1999; 37:731–751.
 2. Enterosorbcija: kartotinės aktyvintosios anglies dozės // Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2010, p. 16.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.