Parakvatas

Indikacijos
  • Pirmosios 4 val. po apsinuodijimo.
Metodo pasirinkimas (eilės tvarka)
  1. Hemosorbcija.
  2. Hemodializė.
  3. Ilga, lėta hemodializė.
  4. Ilgos trukmės hemofiltracija arba hemodiafiltracija.

Anksčiau buvo rekomenduojama po hemosorbcijos taikyti ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos metodus, tačiau tai nebesiūloma, nes pacientų mirtingumo nesumažina.

Procedūros trukmė
  • Hemosorbcijos – 4 val.
Literatūra
  1. Lin G, Long J, Luo Y et al. Continuous venovenous hemofiltration in the management of paraquat poisoning: a meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2017; 96(20):e6875. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440140/
  2. Roberts DM, Buckley NA. Paraquat poisoning. Available at: https://www.uptodate.com/contents/paraquat-poisoning?search=paraquat&source=search_result&selectedTitle=1~4&usage_type=default&display_rank=1#H11458584 [accessed August 5, 2019].
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.