Kalcio druskos

Preparatai

Kalcio chloridas, kalcio gliukonatas.

Nuodingosios medžiagos: kalcio antagonistai

Poveikio mechanizmas

Kalcio druskos didina ekstraląstelinę kalcio jonų koncentraciją ir transmembraninį koncentracijos gradientą, naikindamos neigiamą inotropinį poveikį ir iš dalies šalindamos atrioventrikulinio laidumo sutrikimus. Deja, jų poveikis yra trumpalaikis.

Indikacijos

Apsinuodijus.

Priešnuodžio vartojimas

 • Pradinė dozė – 1–4 g arba 10 proc. tirpalo 0,2–10 ml/kg švirkščiama arba lašinama į veną,
 • po to švirkščiama į veną 10 proc. tirpalo 10–20 ml 4–5 kartus per dieną.

 

Nuodingosios medžiagos: kalis, magnis

Indikacijos

Hiperkalemijai ar hipermagnezemijai gydyti.

Priešnuodžio vartojimas

Švirkščiama į veną po 10–20 ml 10 proc. tirpalo 4–5 kartus per dieną.

 

Nuodingoji medžiaga: oksalo rūgštis

Poveikio mechanizmas

Reaguojant tirpioms kalcio druskoms su oksalo rūgštimi, susidaro netirpus (ir nenuodingas) kalcio oksalatas.

Indikacijos

Išgėrus.

Priešnuodžio vartojimas

Duodama išgerti 1–2 g (10–20 ml 10 proc. tirpalo).

 

Nuodingoji medžiaga: fluoro rūgštis

Poveikio mechanizmas

Reaguojant kalcio druskoms su fluoro rūgštimi, susidaro nenuodingas kalcio fluoridas.

Indikacijos

 • Vietiniams pažeidimams gydyti:
  • išgėrus fluoro rūgšties,
  • jeigu fluoro rūgšties pateko ant audinių.
 • Sisteminiam toksiškumui gydyti:
  • išgėrus fluoro rūgšties,
  • kai pažeidžiama daugiau kaip 2,5 proc. kūno ploto,
  • kai pažeidimą sukėlė didesnės kaip 20 proc. fluoro rūgštis,
  • atsiradus hipokalcemijai.

Priešnuodžio vartojimas

 • Išgėrus fluoro rūgšties, duodama išgerti kalcio druskų tirpalų.
 • Jeigu pateko ant audinių:
  • į pažeistą vietą atsargiai įtrinama 2,5 proc. kalcio gliukonato gelio,
  • jeigu nėra kalcio gliukonato gelio, siūloma sumaišyti 10 ml 10 proc. kalcio gliukonato tirpalo su 10 g vandens pagrindu pagaminto lubrikanto, pvz., K-Y Lubricating Jelly, ir atsargiai įtrinti įtrinti į pažeistą vietą arba mirkyti ją kalcio druskų tirpale,
  • sunkiais atvejais gali būti kalcio gliukonato tirpalo švirkščiama į arteriją.
 • Sisteminiam toksiškumui gydyti:
  • švirkščiama į veną 10 proc. kalcio gliukonato 10–30 ml/10 min. (vaikams 0,6–1 ml/kg),
  • po to lašinama 100 ml 10 proc. kalcio gliukonato tirpalo su 900 ml 5 proc. gliukozės 50 ml/val. greičiu ne mažiau kaip 4–6 val.
Literatūra
 1. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1191. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39ea2910774a11e496d1f482b62f41cd
 2. Hydrofluoric acid. Available at: https://www.toxinz.com
 3. Jang DH. Calcium channel blockers // Goldfrank’s toxicologic emergencies, 11th ed. Ed. Nelson LS et al. McGraw-Hill, 2019. Available at: https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2569&sectionid=210273859#1163013353
 4. Kalis (hiperkalemija) // Šurkus J, Kajokas TV, Goštautaitė S ir kt. Medicinos toksikologija: ūminių apsinuodijimų diagnostika ir gydymas: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2010, p. 84–85.
 5. Korozinės medžiagos // Šurkus J, Stonys A, Lekšienė R ir kt. Medicinos toksikologija: ūminiai apsinuodijimai: universiteto vadovėlis. Naujasis lankas, 2009, p. 107–114.
 6. Šurkus J. Magnio junginiai // Kajokas TV, Šurkus J, Stonys A ir kt. Klinikinė toksikologija: vadovėlis medicinos studentams. Naujasis lankas, 2002. p. 374.
Jūs turite galimybę stebėti kaip artimiausių metų bėgyje vyks būsimojo Medicinos ir veterinarijos toksikologijos vadovėlio leidyba ir naudotis jau parengtais skyriais. Apgailestaujame dėl to, kad procesas nėra labai greitas ir dėl galimų techninių problemų.